Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2006

3/2006


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimuksen merkitys ja tutkimukseen tarvittavat voimavarat / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Juho Rantala & Veli-Matti Saarinen: Istutuskoneinvestointi alueyrittäjän näkökulmasta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Juho Rantala & Harri I. Kulmala: Verkostoitumisen nykytilanne, edellytykset ja mahdollisuudet metsätalouden palvelutuotannossa Pirkanmaalla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Teijo Palander & Mika Vainikka: Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa urakoinnissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Olli Leino, Markus Holopainen, Antti Mäkinen, Hanna Happonen, Tarja Kiviaho & Riina Tuominen: Pysty- ja maalahopuuston inventointi relaskooppiotannan avulla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Kari Väätäinen, Antti Asikainen & Lauri Sikanen: Metsäkoneiden siirtokustannusten laskenta ja merkitys puunkorjuun kustannuksissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Kati Berninger: Millaisia teemoja ja painotuksia sisältyy kaakkoissuomalaisten mielestä kestävään metsätalouteen? Neljän intressiryhmän ajatuksia / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Miina Rautiainen, Pauline Stenberg & Matti Mõttus: Lehtialaindeksin kaukokartoituksesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Mirja Mikkilä: Vastuullisuuden monet kasvot: maailmanlaajuisen metsäteollisuuden hyväksyttävyys erilaisissa yhteiskunnissa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Heikki Smolander: Tutkimustulosten uutisointi ja tutkimuksen uskottavuus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ari Turunen: Älä tapa viestinviejää / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Pedro Aphalo, Markku Lahti, Tarja Lehto, Tapani Repo, Aino Rummukainen, Hannu Mannerkoski & Leena Finér: Alhainen maan lämpötila rajoittaa rauduskoivun kasvua

Vesa Juntunen & Seppo Neuvonen: Männyn ja kuusen luontainen uudistuminen metsänrajalla Pohjois-Suomessa

Lauri Mehtätalo, Matti Maltamo & Annika Kangas: Relaskooppikoealan pienimmän puun läpimitan mittaamisella voidaan parantaa puuston kokojakaumaennustetta

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.