Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1B/2006

1B/2006


Kari T. Korhonen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Juho Pitkänen & Tarja Tuomainen: Suomen metsävarat 2004–2005 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Hakkuumahdollisuudet Suomessa valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.