Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2006

1/2006


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Hakkuulaskelmista uuteen metsäsuunnitteluun / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Teijo Palander, Timo Säynäjoki & Tore Högnäs: Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tuomas Salila & Timo Kärki: Harvennuslehtikuusen laatuluokituksen kehittäminen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Timo Pukkala: Puun hinta ja taloudellisesti optimaalinen hakkuun ajankohta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Uuden sukupolven metsäsuunnittelu

Tuula Nuutinen: Metsäsuunnittelusta osa arkista päätöksentekoa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jyrki Kangas, Janne Uuttera, Mikael Wathén, Esa Haapasalo, Risto Laamanen, Janne Soimasuo, Tapio Suutarla & Esa Ärölä: Käyttäjien näkökulmia uuden sukupolven metsätietojärjestelmien kehittämiseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Tokola, Annika Kangas, Jouni Kalliovirta, Antti Mäkinen & Jussi Rasinmäki: SIMO – SIMulointi ja Optimointi uuteen metsäsuunnitteluun / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tomas Lämås & Bo Dahlin: Heureka – analys- och planeringssystem för mångbruk och miljö / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Pukkala: Muut kuin puuaineiset tuotteet metsäsuunnittelussa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Annikki Mäkelä: Biologinen systeemianalyysi metsänhoidon suunnittelussa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Juha-Pekka Hotanen, Matti Maltamo & Antti Reinikainen: Suometsien kerroksellisuusrakenne Suomessa

Ilkka Korpela: Ilmakuvista ja laserkeilausaineistosta rakennettu geometrialtaan tarkka aikasarja metsän historian kartoittamiseen

Saara Lilja & Timo Kuuluvainen: Vanhan mäntymetsän rakenne maantieteellisellä ja ihmisen vaikutuksen gradientilla Fennoskandian keskiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä

Mika Nieminen, Erkki Ahti, Hannu Nousiainen, Samuli Joensuu & Martti Vuollekoski: Ojitusalueilta huuhtoutuvan eroosioaineksen pidättäminen pintavalutuskenttien avulla

Timo Pukkala & Jari Miina: Epätasaisen metsikön käsittelyohjelman optimointi

Selosteet

Metsävarat

Hannu Yli-Kojola & Seppo Nevalainen: Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94 / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.