Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2005

4/2005


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimus kilpailtavassa tutkimusrahoituksessa / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Aki Pitkänen, Erkki Järvinen, Jaana Turunen, Taneli Kolström & Jari Kouki: Kulotuksen ja maan muokkauksen vaikutus männyn siementen itämiseen ja kylvötaimien varhaiseen eloonjääntiin / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Risto Jalkanen, Tarmo Aalto, Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen & Kari Mäkitalo: Viljelytaimikoiden hirvituhot Lapissa ja Kuusamossa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Aki Suvanto, Matti Maltamo, Petteri Packalén & Jyrki Kangas: Kuviokohtaisten puustotunnusten ennustaminen laserkeilauksella / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Ramses Malaty, Anne Toppinen & Jari Viitanen: Mäntytukin alueelliset markkinat ja hintavaihteluiden ennustaminen Suomessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Nuorteva: Salaman salakavalat tuhoiskut metsissä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Esa-Jussi Viitala: Hyvän metsänhoidon airuista. Suomen luonnonsuojeluliiton metsäpoliittisten ohjelmien toteutuminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jaana Luoranen, Risto Rikala, Kyösti Konttinen & Heikki Smolander: Kuusen istutuskauden jatkaminen lepotilaisilla ja kasvavilla paakkutaimilla

Hannu Salminen & Risto Jalkanen: Pohjoissuomalaisen männyn pituuskasvun ja lämpötilan välisen yhteyden mallittaminen

Sanna Laukkanen, Teijo Palander, Jyrki Kangas & Annika Kangas: Monikriteerisen äänestysmenetelmän soveltaminen puunkorjuun ryhmäpäätöstukeen

Eero Muinonen: Rasterikartan tuottaminen kuljetusoptimoinnilla satelliittikuvapohjaisessa metsän inventoinnissa

Sakari Tuominen & Markus Haakana: Landsat ETM-satelliittikuvat ja korkeailmakuvat metsätunnusten estimoinnissa

Petteri Muukkonen & Raisa Mäkipää: Eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöiden kirjo on suuri

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.