Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/2005

2B/2005


Erkki Tomppo, Tarja Tuomainen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Kari T. Korhonen, Helena Mäkelä & Tiina Tonteri: Lapin metsäkeskuksen alueen metsävarat 1970–2003 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä & Olli Salminen: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 2003–2032 Lapin metsäkeskuksen alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 4.3.2016

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.