Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2005

2/2005


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Osataanko luovuutta johtaa? | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Saija Huuskonen & Anssi Ahtikoski: Ensiharvennuksen ajoituksen ja voimakkuuden vaikutus kuivahkon kankaan männiköiden tuotokseen ja tuottoon | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Kaisa Raitio & Teijo Rytteri: Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Jukka Tikkanen, Harri Hänninen, Tarja Isokääntä & Janne Alahuhta: Sidosryhmäyhteistyö alueellisessa metsäsuunnittelussa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Artti Juutinen: Luonnonarvokaupan kustannustehokkuus: kokeiluhanke Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Lauri Hetemäki & Jari Kuuluvainen: Kansallisen metsäpolitiikan kehittäminen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Markku Penttinen: Metsänuudistamiskypsyys on monen tekijän summa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Martti Lepistö & Jaakko Napola: Siperianlehtikuusi – viljely, käyttö ja jalostus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Tapani Repo, Janne Laukkanen & Raimo Silvennoinen: Impedanssispektroskopian soveltaminen juurten kasvun mittaamiseen

Seloste

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.