Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2005

1/2005


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Tutkimus kansainvälistyy – onko tieto käytettävissä? | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Antti Saari & Annika Kangas: Kuvioittaisen arvioinnin harhan muodostuminen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mervi Talvitie: Männyn pohjapinta-alan kasvumallien kalibrointi Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueelle | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Mikko Kurttila, Jouni Pykäläinen & Leena A. Leskinen: Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot ja yksityismetsien aluetason metsäsuunnittelu | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Risto Rikala & Martti Vuorinen: Boorin levitysajankohdan vaikutus kivennäismaan kuusikon neulasten booripitoisuuteen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Esa Uotila: Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983–2003 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Timo Saksa, Ville Kankaanhuhta, Fred Kalland & Heikki Smolander: Uudistamistuloksen laatu Etelä-Suomen yksityismetsissä ja keskeisimmät kehittämiskohteet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Eino Mälkönen & Georgi I. Redko: Kertomus Vanhan Suomen metsistä vuonna 1756 | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Veikko Huhta & Mika Räty: Istutuskoivikoiden maaperäeläinyhteisöt Keski-Suomessa

Lauri Mehtätalo: Pitkittäisaineistosta laaditut pituusmallit kangasmaiden männyille ja koivuille

Antti Mutanen & Anne Toppinen: Metsäverouudistus ja tukkipuumarkkinoiden toiminta

Timo Pukkala & Mikko Kurttila: Kuuden heuristisen optimointitekniikan suorituskyky erilaisissa metsäsuunnitteluongelmissa

Miina Rautiainen, Pauline Stenberg & Tiit Nilson: Männiköiden latvuspeiton arvioimisesta

Seppo Rouvinen, Anne Rautiainen & Jari Kouki: Metsien käytön historian ja tämänhetkisen kuolleen puuston suhde suomalaisessa vanhassa suojellussa boreaalisessa metsässä

Timo Saksa, Juha Heiskanen, Jari Miina, Jaakko Tuomola & Taneli Kolström: Pituuskasvun mallitus nuorissa kuusentaimikoissa Etelä-Suomessa

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.