Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3B/2004

3B/2004


Erkki Tomppo, Tarja Tuomainen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Kari T. Korhonen, Helena Mäkelä & Tiina Tonteri: Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1968–2002 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä, Kari Härkönen & Hannu Hökkä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 2002–2031 Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 4.3.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.