Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2004

3/2004


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimuksella uutta, luovaa tietoa toimialan kehittämiseen | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Yrjö Niskanen: Metsäsuunnitelman vaikutus ensiharvennuspäätökseen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Päivi Ylikoski, Yrjö Niskanen, Harri Hänninen, Mikko Kurttila & Timo Pukkala: Sijainnin vaikutus uudistusikäisen metsikön hakkuuseen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Pekka Tamminen & Anna Saarsalmi: Viljavien maiden nuorten kuusikoiden neulasten booripitoisuus Etelä-Suomessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Harri Hänninen & Mikko Kurttila: Metsänomistajien tiedot luonnon monimuotoisuutta vaalivan metsänhoidon velvoitteista ja suosituksista | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Heli Viiri: Rauduskoivu ja kenttäkerroksen kasvit tukkimiehentäin ravintona | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Arto Rummukainen, Jani Heikkilä, Jukka Aarnio, Jari Ala-Ilomäki, Antti Asikainen, Pekka Mäkinen, Lauri Sikanen, Timo Tahvanainen & Kari Väätäinen: Puunhankinnan tutkimusaiheita pitkälle tulevaisuuteen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Lauri Sikanen, Antti Saarilahti & Kalle Kärhä: Yksityismetsänomistajan puukauppatyytyväisyyden seurausvaikutukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Katja Packalén, Ashley Selby & Leena Petäjistö: Eteläpohjalainen toimialakeskittymä – lähellä mutta yhä kaukana | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jukka Matero: Kustannustehokkaita menetelmiä metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen

Markku Larjavaara, Timo Kuuluvainen, Heidi Tanskanen & Ari Venäläinen: Metsäpalon syttymistodennäköisyyden ilmastosta johtuva vaihtelu

Tero Heinonen & Timo Pukkala: Yksi- ja kaksi-naapuriston käyttö heuristisessa spatiaalisessa optimoinnissa

Koko artikkeli

Sivua muutettu 18.9.2014

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.