Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2004

2/2004


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Tieteellinen julkaiseminen | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Hanna Kaurala, Henrik Heräjärvi & Erkki Verkasalo: Sahakoivun laatu puhtaissa koivikoissa ja kuusi-koivusekametsiköissä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Janne Levula, Teuvo Levula & Carl Johan Westman: Männyntaimikon kehityksen suhde maan ominaisuuksiin käsittelemättömällä ja kulotetulla metsämaalla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Arto Haara & Kari T. Korhonen: Toimenpide-ehdotusten simulointi laskennallisesti ajantasaistetusta kuvioaineistosta | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala, Veli-Matti Saarinen, Aaro Mikkola & Mikael Strandström: Metsäteiden lisärakentamistarpeen määrittäminen paikkatietoaineistojen avulla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Eija Pouta, Tuija Sievänen & Marjo Neuvonen: Virkistyskäyttöön varustettujen valtion alueiden käyttäjät ja käytön määrä eri väestöryhmissä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Hannu Rita: Vetosuhde (odds ratio) ei ole todennäköisyyksien suhde | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Arja Lilja, Jarkko Hantula, Raija-Liisa Petäistö & Marja Poteri: Kasvitautiongelmia taimitarhatuotannossa: havupuiden juurilaho, koivun levälaikku, versosurma, harmaahome ja korot kuusen taimilla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Hans Gustav Gustavsen: Metsäojitusalueen puuston boniteettimalli | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Kimmo Tolonen & Aki Pitkänen: Kulojen toistuvuus ja merkitys jääkauden jälkeisenä aikana Suomessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Matti Leikola: "Edistyvä metsätalous" 2000-luvun haasteiden edessä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Juho Rantala: Taimien toimitusketjun optimointi suomalaisessa taimiyhtiössä

Seloste

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.