Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2004

1/2004


Tutkimusartikkeleita

Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen, Risto Jalkanen & Kari Mäkitalo: Metsänviljelyn onnistuminen Lapin yksityismetsissä vuosina 1984–1995 / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Pentti Niemistö, Tatu Hokkanen & Martti Varama: Karikemäärän muutokset 1982–2001 ja puiden kunto lumi- ja hallamittariesiintymän vaivaamissa koivikoissa Noormarkussa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Annika Kangas, Tuomas Aakala, Hanna Alanen, Maarit Haavisto, Jani Heikkilä, Annu Kaila, Sami Kankaanpää, Hannu Kämäri, Olli Leino, Antti Mäkinen & Eeva Nurmela: Lahopuuinventoinnin menetelmien vertailu Nuuksion ulkoilualueilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Metsävarat

Hannu Yli-Kojola: Tuulituhojen esiintyminen Suomen metsissä 1986–94 / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Haapa viljelypuuna

Henrik Heräjärvi & Reijo Junkkonen: Puutuotteita haavasta ennen, nyt ja tulevaisuudessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka Saranpää & Maika Strömberg: Haavan ja hybridihaavan kuituominaisuudet / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Risto Kasanen: Uhkaavatko sienitaudit haavan ja hybridihaavan viljelyä? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kari Leinonen & Kirsi Taskila: Kloonitaimien tuotantoon ja markkinointiin liittyvät säädökset / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Leena Suvanto, Niina Stenvall, Aivo Vares & Pertti Pulkkinen: Hybridihaavan geenivirta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Egbert Beuker: Haapakloonien valinta ja testaus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Niina Stenvall, Leena Suvanto & Pertti Pulkkinen: Haapakloonien lisäys / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Hanna Alanen, Egbert Beuker, Kari Leinonen & Markku Nygren: Metsä- ja hybridihaapakloonien tunnistaminen morfologisten ominaispiirteiden avulla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jaana Luoranen, Kyösti Konttinen, Gang Zhang & Heikki Smolander: Haavan taimituotanto ja istutusajankohta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Hynynen, Anssi Ahtikoski & Terhi Eskelinen: Viljelyhaavikon tuotos ja kasvatuksen kannattavuus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Satu Holm: Haavan viljely Suomessa ja Virossa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Arto Haara: Kuvioittaisen arvioinnin virheiden simulointimenetelmiä

Raija Laiho, Jukka Laine & Timo Penttilä: Maan ravinnepitoisuuksien ja tiheyden vaihtelu suometsäkuvioiden sisällä

Pauline Stenberg, Miina Rautiainen, Terhikki Manninen, Pekka Voipio & Heikki Smolander: Satelliittikuvista lasketut kasvillisuusindeksit suomalaisen havumetsän neulasalan kartoituksessa

Martti Varmola, Hannu Salminen & Mauri Timonen: Kylvömännikön harvennusreaktio ja kasvunvaihtelu pohjoisella metsänrajalla

Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.