Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2003

4/2003


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimuksen kansainvälinen vaikuttavuus | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Juho Rantala, Risto Rikala, Esa Viitarinne & Timo A. Leinonen: Taimien matka taimitarhalta istutuskohteelle – kysely- ja haastattelututkimus | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mikko Ylimartimo & Jani Heikkilä: Taimikonhoitotöiden koneellistamiskelpoisuus | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Reeta Stöd, Matti Sirén, Vesa Tanttu & Erkki Verkasalo: Jäävän puuston ja poistuman tekninen laatu ensiharvennusmänniköissä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Kalle Kärhä & Vesa Tammiruusu: Metsänomistajien puukauppatyytyväisyys ja siitä viestiminen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Sauli Valkonen, Antti Miettinen & Juha Ruuska: Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mäntysäästöpuiden? | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tarja Isokääntä & Jukka Tikkanen: Metsänomistajan ja metsäsuunnittelijan välinen vuorovaikutus yksityismetsien suunnittelussa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Metsävarat

Erkki Tomppo & Johanna Joensuu: Hirvieläinten aiheuttamat metsätuhot Etelä-Suomessa Valtakunnan metsien 8. ja 9. inventoinnin mukaan | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.