Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2003

3/2003


Tutkimusartikkeleita

Heikki Piiparinen: Metsäteiden kunnossapitokustannukset Etelä-Suomen yksityismetsissä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Toivo J. Kuokkanen, Jani Närhi, Jaakko Saukkoriipi, Sauli Vuoti, Pekka Vähäoja, Risto Lauhanen & Reetta Kolppanen: Metsäkoneiden hydrauliikkaöljyjen biohajoavuus maaperässä sekä niiden eräitä raskasmetallipitoisuuksia ja fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Yrjö Niskanen: Metsäsuunnitelman vaikutus taimikonhoitopäätökseen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Jukka Tikkanen: Alueellisen metsäohjelmatyön osallistamismenettely Pohjois-Suomen metsäkeskuksissa vuosina 1997–1998 ja 2000-2001 / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Teijo Palander & Sanna Laukkanen: Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten kriteerien tarkastelu äänestysteorian avulla valtion metsien puunkorjuuseen liittyvässä ryhmäpäätöksenteossa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Jukka Matero, Olli Saastamoinen & Jari Kouki: Metsien tuottamat ekosysteemipalvelut ja niiden arvottaminen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Metsävarat

Antti Ihalainen & Arto Ahola: Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Fred Kalland & Pertti Harstela: Ratkaisevatko yksityismetsien operatiivisen suunnittelun tarpeet metsäsuunnittelun kehittämisen suunnan? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Sylvain Jutras, Hannu Hökkä, Virpi Alenius & Hannu Salminen: Yksittäisten puiden kuolemismallit ojitusalueiden kasvupaikoille / Yhteystiedot /

Oili Kiikkilä: Raskasmetallit ja saastuneen metsämaan kunnostaminen Harjavallan kupari-nikkelisulaton liepeillä

Janne Levula, Hannu Ilvesniemi & Carl Johan Westman: Maan ominaisuuksien ja puulajikoostumuksen suhde eteläsuomalaisessa mänty-kuusimetsässä

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.