Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/2003

2B/2003


Erkki Tomppo, Tarja Tuomainen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen & Tiina Tonteri: Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 1969–2001 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 2001–2030 Kainuun metsäkeskuksen alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 4.3.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.