Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2003

2/2003


Tutkimusartikkeleita

Pekka Hyvönen & Kari T. Korhonen: Metsävaratiedon jatkuva ajantasaistus yksityismetsissä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Juho Rantala: Organisaation toimintamallin vaikutus metsänistutustyön kustannustehokkuuteen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Esa Uotila: Puoli vuosisataa tientekoa metsänparannusvaroilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Muru Juurola & Heimo Karppinen: Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Pertti Harstela: Taimikonhoidon vaikutus kuusen laatuun ja tuottoon / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jyrki Kangas & Harri Hänninen: Tilakohtainen metsäsuunnittelu – metsäpolitiikkaa vai metsänomistajan päätöstukea? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Olavi Huikari: Metsäpalojen tuhka teki mahdolliseksi Pohjois-Euroopan kiinteän asutuksen jo kivikaudella / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jarkko Hantula & Eeva Vainio: Spesifiset alukkeet männyn- ja kuusenjuurikäävän tunnistamiseen suoraan infektoituneesta kannosta

Jyrki Hytönen: Puun, turpeen ja kivihiilen tuhkan vaikutus suopelloille viljeltyjen mäntyjen neulasten ravinnepitoisuuksiin ja kasvuun

Marjut Ihalainen, Kauko Salo & Timo Pukkala: Mustikan ja puolukan tuotoksen ennustemallit Pohjois-Karjalan alueelle

Teijo Palander, Katja Turunen & Sanna Laukkanen: Suomalaisten puunostajien asennoituminen metsän tietokonevisualisoinnin toteuttamiseen

Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.