Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2003

1/2003


Tutkimusartikkeleita

Timo Saksa, Tenho Hynönen & Timo Makkonen: Nuorten paakkutaimilla viljeltyjen rauduskoivikoiden tila kivennäismaapelloilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Mikko Hyppönen, Ville Hallikainen, Tarmo Aalto, Risto Jalkanen, Kari Mäkitalo & Henna Penttinen: Lapin lain mukainen metsänviljely – tilastotarkastelu / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Mikko Hyppönen, Martti Varmola, Vesa Juntunen, Tommi Lohi, Kari Mikkola, Kari Mäkitalo & Mauri Timonen: Metsien uudistuminen suojametsäalueella / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Jari Miina & Timo Saksa: Metsänuudistamistuloksen ennustaminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Markku Saarinen: Metsänuudistamisen tutkimukselle uusia haasteita ojitusalueilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Risto Jalkanen: Havupuutaimikoiden tuhojen esiintyminen ja merkittävyys Suomessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kaarlo Kinnunen: Konekylvön käyttökelpoisuus männyn uudistamisessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Outi Myatt-Hirvonen & Markku Kanninen: Costa Rican metsät tuottavat ympäristöpalveluja. Costa Ricassa maanomistajat saavat korvausta metsiensä tuottamista ympäristöpalveluista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Matti Huotari, Mareena Jaskari, Erkki Annila & Vilho Lantto: Tukkimiehentäin olfaktoristen reseptorineuronien sähköfysiologisia vasteita hajuainealtistepulsseille

Juha-Pekka Hotanen: Kasvupaikkojen moniulotteinen kuvaus metsäojitetuilla turvemailla

Jukka Malinen: Paikallisesti mukautuvat ei-parametriset menetelmät leimikon puustotunnusten ennustamisessa puunhankinnan suunnittelun tarpeisiin

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.