Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002

3/2002


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäsuunnittelun tavoite | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Pekka Hyvönen: Kuvioittaisten puustotunnusten ja toimenpide-ehdotusten estimointi k-lähimmän naapurin menetelmällä Landsat TM -satelliittikuvan, vanhan inventointitiedon ja kuviotason tukiaineiston avulla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Perttu Anttila & Mikko Lehikoinen: Kuvioittaisten puustotunnusten estimointi ilmakuvilta puoliautomaattisella latvusten segmentoinnilla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Arto Haara: Kasvuennusteiden luotettavuuden selvittäminen knn-menetelmällä ja monitavoiteoptimoinnilla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Matti Maltamo, Arto Haara, Hannu Hirvelä, Annika Kangas, Reetta Lempinen, Juha Malinen, Aki Nalli, Tuula Nuutinen & Jouni Siipilehto: Läpimittajakaumamalleihin perustuvat vaihtoehdot kuvauspuiden muodostamiseen puuston keskitunnustietojen avulla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Annika Kangas, Elina Heikkinen & Matti Maltamo: Puustotunnusten maastoarvioinnin luotettavuus ja ajanmenekki | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Risto Ojansuu, Markku Halinen & Kari Härkönen: Metsätalouden suunnittelujärjestelmän virhelähteet männyn ensiharvennuskypsyyden määrityksessä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Raili Hokajärvi: Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet. Kuvaus yksityismetsien metsänuudistamistoiminnoista | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Arto Haara: Metsävaratietojen laskennallinen ajantasaistus yleistyy metsäsuunnittelussa – onko luotettavuuden arviointiin mahdollisuuksia? | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Jouko Laasasenaho, Jyrki Koivuniemi, Timo Melkas & Minna Räty: Puuston mittaus etäisyyden- ja kulmanmittauslaitteella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Raisa Sell: Segmentointimenetelmien käyttökelpoisuus ennakkokuvioinnissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Kari T. Korhonen: Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Markus Holopainen: Paikkatieto luonnonvarojen hallinnassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Janne Uuttera, Juha Hiltunen, Pirjo Rissanen, Perttu Anttila & Pekka Hyvönen: Uudet kuvioittaisen arvioinnin menetelmät - arvio soveltuvuudesta yksityismaiden metsäsuunnitteluun | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Raito Paananen: Uuden metsäsuunnittelujärjestelmän kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jari Varjo: Metsäsuunnittelun tietohuollon järjestäminen tulevaisuudessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Perttu Anttila: Kuvioittaisten puustotietojen ajantasaistus kasvumallein ja visuaalisella ilmakuvatulkinnalla

Seloste

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.