Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2002

2/2002


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Geenitutkimuksen mahdollisuudet / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Jari Hynynen, Anneli Viherä-Aarnio & Risto Kasanen: Nuorten haapaviljelmien alkukehitys / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Leena Leskinen, Jukka Tikkanen & Pekka Leskinen: Pohjoisten metsäkeskusten yhteistyöryhmät ja niiden osallistuminen alueellisten metsäohjelmien laadintaan / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Mikko Kurttila & Jukka Jokimäki: Aluetason spatiaaliset tavoitteet metsäsuunnittelussa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Bio- ja geenitekniikka metsäpuiden jalostuksessa

Tuija Aronen: Metsäpuiden geenitekniikka / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Helmi Kuittinen: Siirtogeenisten puiden ympäristövaikutukset / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jouni Mikola: Bio- ja geenitekniikan mahdollisuuksista metsäpuiden jalostuksessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tuija Aronen: Siitepölyvälitteinen geeninsiirto havupuilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tuomas Sopanen: Koivun kukkimisen esto ja nopeuttaminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Yrjö Helariutta: ”Kasvikunnan banaanikärpäsen” lituruohon geenikartoitus jouduttaa myös metsäpuiden geenistön tuntemista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tapio Palva: Koivun funktionaalinen genomitutkimus – perusta tulevaisuuden metsänjalostukselle / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Sirke Kajava, Timo Silver, Markku Saarinen & Hannu Heikkilä: Purot ja norot metsälain kohteina Lounais-Suomessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Tapani Tasanen: Vuoristometsien metsänrajat / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Minna Malmivaara, Irja Löfström & Ilkka Vanha-Majamaa: Antropogeeniset vaikutukset mustikkatyypin kaupunkimetsien aluskasvillisuuteen Etelä-Suomessa

Seppo Nevalainen: Topografian vaikutus männynversosurman esiintymiseen Etelä-Suomessa

Martti Venäläinen & Seppo Ruotsalainen: Metsänjalostuksen jälkeläiskoetulosten käsittely: mallitapauksena Suomen mäntykokeet

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.