Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2002

1/2002


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsänuudistamisen laatu / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Janne Väätäinen, Teijo Palander & Pertti Harstela: Puunhankinnan meno-paluukuljetusten optimointimalli / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Mikko Hyppönen & Taito Kemppe: Maanmuokkauksen ja kylvön vaikutus mäntysiemenpuualan taimettumiseen Etelä-Lapissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsänuudistamisen laatu

Timo Saksa, Kaisa Särkkä-Pakkala & Heikki Smolander: Työkalu metsänuudistamisen laatutyöhön / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Fred Kalland: Metsänuudistamisen laadun hallinta. Kokemuksia teollisuuden metsistä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tuula Piri: Tyvilahoisen kuusikon uudistaminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kaarlo Kinnunen: Kylvö metsänuudistamismenetelmänä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Markku Nygren: Havupuiden syyskylvöistä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Maarit Kallio: Kilpailutilanne Suomen puumarkkinoilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Erkki Annila: Vanhan metsän lajien suojelu / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ville Ovaskainen, Paula Horne, Eija Pouta & Tuija Sievänen: Luonnon virkistyskäytön taloudellinen arvo ja taloudelliset vaikutukset / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Miten metsä tulisi uudistaa? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Eino Mälkönen: Komin tasavallan metsätalous ja metsävarat esittäytyvät / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jouni Siipilehto: Heinäntorjunnan vaikutus kuusen, koivun ja haavan alkukehitykseen kuitukatteita ja kemiallisia torjunta-aineita käytettäessä metsitetyillä pelloilla

Susanna Sironen, Annika Kangas, Matti Maltamo & Jyrki Kangas: Puun kasvun ennustaminen k-lähimmän naapurin menetelmällä ja k-Most Similar Neighbour -menetelmällä

Anneli Viherä-Aarnio & Pirkko Velling: Mikrolisättyjen rauduskoivujen menestyminen ja kloonien väliset erot kenttäkokeissa

Tuomo Wallenius: Metsien ikäjakauma ja menneiden metsäpalojen merkit luonnontilaisessa kuusivaltaisessa maisemassa

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.