Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2001

4/2001


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsien käyttö ja suojelu | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Matti Sirén & Vesa Tanttu: Pienet hakkuukoneet ja korjuri rämemännikön talvikorjuussa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Harri Hänninen, Heimo Karppinen, Ville Ovaskainen & Pekka Ripatti: Metsänomistajan uudistamiskäyttäytyminen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Erkki Annila: Toimiiko laki hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta riittävän hyvin? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Kaarlo Rieppo: Konekehityksellä yhä parempaan korjuujälkeen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Mervi Kokkila: Paikkatietopohjainen kulkukelpoisuusarviointi puunkorjuun suunnittelun ja toteutuksen apuvälineenä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Simo Hannelius: Metsäomaisuuden arviointi kaipaa standardointia | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juhani Päivänen: Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen – metsälain tarkoittamien kohteiden tunnistaminen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Mika Rekola: Kansalaisten metsien suojelua koskevien arvostusten mittaaminen. Millä käsitteillä metsien suojelusta pitäisi keskustella? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Miika Kajanus: Sosiaalista kestävyyttä ja innovaatioita metsäsuunnitteluun | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Antti Otsamo & Riikka Otsamo: Viljelymetsätalouden monipuoliset mahdollisuudet Indonesiassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Henrik Heräjärvi: Raudus- ja hieskoivun tekniset ominaisuudet sahauksen kannalta

Matti Maltamo & Kalle Eerikäinen: Khasinmännyn ei-parametrinen tuotosmalli

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.