Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2001

3/2001


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsänomistuksen kannattavuus | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Jari Lindblad & Erkki Verkasalo: Teollisuus- ja kuitupuuhakkeen kuiva-tuoretiheys ja painomittauksen muuntokertoimet | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Veli-Matti Saarinen, Jukka Aarnio, Esa Uotila & Esa-Jussi Viitala: Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattavuus Etelä-Suomessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsien sienitaudit

Kari Korhonen & Katriina Lipponen: Juurikääpä – lajit, levinneisyys ja torjunnan nykytilanne | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Möykkynen & Timo Pukkala: Juurikäävän torjunta kuusikoissa – simulointituloksia | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Anneli Jalkanen: Metsikön lahoisuuden ennustaminen Etelä-Suomessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juha Kaitera & Heikki Nuorteva: Tervasroso – uusinta tietoa taudista ja tutkimuksen suuntia | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Seppo Nevalainen & Ulla Mattila: Mitkä tekijät lisäävät männynversosurmaa Etelä-Suomessa? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Ulla Mattila: Männynversoruostetuhojen riskiin vaikuttavat tekijät | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Marja Poteri: Koivunruoste | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Risto Kasanen: Haavan sienituholaiset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Pekka Leskinen: Puuntuotannon maksimoinnista preferenssien mittaamiseen – uudenlaista tutkimusta metsäsuunnitteluun | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Marjut Ihalainen & Timo Pukkala: Visuaalisiin maastoarviointeihin perustuvat mustikan ja puolukan tuotoksen ennustemallit kivennäismaille ja turvemaille

Pekka Mäkinen: Puutavaran kuljetusyritysten kilpailustrategiat sääntelyn purkamisen jälkeen

Anna Saarsalmi, Eino Mälkönen & Sirpa Piirainen: Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan kemiallisiin ominaisuuksiin

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.