Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/2001

2B/2001


Erkki Tomppo, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Tiina Tonteri & Tarja Tuomainen: Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat 1966–2000 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1999–2028 Etelä-Savon metsäkeskuksen alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 4.3.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.