Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2001

2/2001


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsätuhot ja puuntuotanto | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Mikko Ylimartimo, Pertti Harstela, Kari T. Korhonen & Matti Sirén: Ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuus ojitetuilla turvemailla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Hyönteis- ja eläintuhot metsissä

Erkki Annila: Kaarnakuoriaistuhot vältettävissä hyvällä metsänhoidolla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Heli Viiri & Maarit Kytö: Tukkimiehentäituhot ja niiden torjunta | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Martti Varama & Pekka Niemelä: Männiköiden neulastuholaiset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Risto Heikkilä: Hirvivahinkojen optimointi | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Heikki Henttonen: Myyrätuhojen nykynäkymiä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Simo Poso: Metsänarvioimistiede osana suomalaista tietoyhteiskuntaa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Eeva Hellström: Konfliktikulttuurit – metsiin liittyvien ympäristökiistojen kansainvälinen vertailu

Anneli Jalkanen: Hirvituhon todennäköisyys taimikoissa eteläisessä Suomessa

Marja-Liisa Juntunen: Torjunta-aineiden käyttö taimitarhoilla 1996

Maarit Kallio: Sahatukki-, kuitupuu- ja hakemarkkinoiden vuorovaikutukset huomioiva oligopsonimalli ja sen sovellutus Suomen puumarkkinoille

Annika Kangas, Jyrki Kangas & Jouni Pykäläinen: Outranking-menetelmät työkaluina strategisessa luonnonvarasuunnittelussa

Sakari Tuominen & Simo Poso: Monilähteisen inventoinnin tehostaminen tietolähteitä painottamalla

Qibin Yu, P. M. A. Tigerstedt & Matti Haapanen: Hybridihaapakloonien kasvu ja fenologia

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.