Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1B/2001

1B/2001


Erkki Tomppo, Helena Henttonen & Tarja Tuomainen: Valtakunnan metsien 8. inventoinnin menetelmä ja tulokset metsäkeskuksittain Pohjois-Suomessa 1992–94 sekä tulokset Etelä-Suomessa 1986–92 ja koko maassa 1986–94 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 4.3.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.