Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2001

1/2001


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Monimuotoisuuden vaaliminen metsänhoidossa | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Mikko Hyppönen, Juha Hyvönen, Kari Mäkitalo, Niina Riissanen & Pentti Sepponen: Maanmuokkauksen vaikutus luontaisesti uudistetun männyntaimikon kehitykseen Lapissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mari Toivonen, Teijo Palander & Pertti Harstela: Eräiden tiimiorganisaation rakenteiden vaikutus työnjohtajien yhteydenpitotapoihin | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Klaus Silfverberg & Jorma Issakainen: Puuntuhka ja kauppalannoitteet suomänniköiden ravinnetalouden hoidossa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsien hoito ja kasvatus

Jari Hynynen & Pentti Niemistö: Kannattava puuntuotanto – tavoitteellista metsänhoitoa vai taloudellista optimointia? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Eljas Pohtila: Miten puut sijaitsevat metsässä? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sauli Valkonen, Juha Ruuska & Jouni Siipilehto: Mäntysäästöpuut männyntaimikoissa – aukkoisuutta, kasvutappioita vai laatua? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sauli Valkonen & Juha Ruuska: Koivusekoituksella laatupuuta istutusmänniköihin? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Olavi Laiho & Erkki Lähde: Metsikön rakenteen määrittäminen runkolukujakauman perusteella | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Ilkka Vanha-Majamaa: Metsätalouden vaikutus kasvillisuuteen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Lehesvirta & Seppo Vuokko: Mitä ovat ominaispiirteet? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Harri Hänninen: Purevatko metsäpolitiikan keinot metsänhoitorästeihin? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Juha Lappi: Metsien suojelu, metsätaseet ja hakkuumahdollisuudet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jurkka Kuusipalo: Vanerien päällystäminen ekstruusiopäällystysmenetelmällä

Pekka Leskinen & Jyrki Kangas: Kantohintojen kehityksen mallittaminen asiantuntijoiden mielipiteiden ja aikasarja-analyysin avulla

Jouni Partanen, Ilkka Leinonen & Tapani Repo: Valotuntien kertymän vaikutus kuusen silmujen puhkeamiseen

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.