Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2000

4/2000


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Ilmastonmuutos ja ihmisen toimet | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Mikko Hyppönen & Juha Hyvönen: Ylispuustoisten mäntytaimikoiden syntyhistoria, rakenne ja alkukehitys Lapin yksityismetsissä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mikko Kukkola & Pekka Nöjd: Kangasmetsien lannoitusten tuottama kasvunlisäys Suomessa 1950–1998 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset

Roger A. Sedjo: Ilmastosopimuksen taloudelliset vaikutukset metsäsektoriin | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Karjalainen: Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous Kioton pöytäkirjassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Johanna Pohjola: Hiilinielut ja ilmastosopimuksen kustannukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juhani Tirkkonen: Ilmastopolitiikan poliittiset ja sosiaaliset ulottuvuudet Suomen metsäsektorilla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Matti Liski: Projektikohtainen päästökauppa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jari Liski: Millainen kiertoaika eduksi metsien hiilitaloudelle? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Paavo Pelkonen: Barentsin neuvoston metsäaloite linjaa pohjoisen ulottuvuuden yhteistyötä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Esa Uotila & Esa-Jussi Viitala: Teistä ja metsistä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Annika Kangas & Matti Maltamo: Prosenttipisteisiin perustuvat pohjapinta-alan läpimittajakaumamallit männylle, kuuselle ja koivulle

Annika Kangas & Matti Maltamo: Prosenttipisteisiin perustuvan läpimittajakauman ennustamisen ja Weibull-menetelmän luotettavuus riippumattomissa aineistoissa

Jyrki Kangas, Pekka Leskinen & Timo Pukkala: Puutavaralajien kantohintaskenaarioiden liittäminen metsälötason taktiseen metsäsuunnitteluun

Jouni Siipilehto: Metsikön puuston läpimitta- ja pituusrakenteen ennustaminen

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.