Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3B/2000

3B/2000


Kari T. Korhonen, Erkki Tomppo, Helena Henttonen, Antti Ihalainen & Tiina Tonteri: Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1965–99 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1999–2028 Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 4.3.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.