Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2000

3/2000


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsät raaka-aineen ja elämän lähteenä | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Tapio Tilli, Ritva Toivonen & Anne Toppinen: Puun hintavaihteluiden alueellinen yhtenevyys Suomessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Leena A. Hytönen: Osallistamismenetelmät metsätalouden päätöksenteossa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Ritva Toivonen, Tapio Tilli & Anne Toppinen: Tuontipuun vaikutus kotimaan puumarkkinoihin lisääntymässä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Taneli Kolström, Risto Päivinen & Ari Pussinen: Venäjän metsävarat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Pasi Miettinen & Tero Laakso: Pakollinen järjestelmä ja FSC – Venäjän metsäsertifioinnin tulevaisuudenvisiot | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Heikki Rissanen: Puuta kestävästi – Tutkimusta tarvitaan kansainvälisen metsäyhtiön raaka-ainehankinnan tueksi | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Jukka Matilainen, Markku Kuusela, Timo Weckroth, Timo Silver, Seppo Suonpää & Greger Erikslund: Metsäteiden tarpeellisuus ja niiden merkitys | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Markku Larjavaara: Kiertoajan suorat vaikutukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Veli-Pekka Heikkinen & Antti Kanto: Metsätuottojen markkinamalli, joka ottaa huomioon osakemarkkinoiden ja puumarkkinoiden pitkän aikavälin korrelaatiot

Seloste

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.