Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/2000

2B/2000


Kari T. Korhonen, Erkki Tomppo, Helena Henttonen, Antti Ihalainen & Tiina Tonteri: Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1964–98 / Tiivistelmä

Tuula Nuutinen & Hannu Hirvelä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1998–2027 Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella / Tiivistelmä

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.