Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2000

2/2000


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Suometsien merkitys metsätaloudessa | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Risto Heikkilä: Männyn istutustaimikoiden metsänhoidollinen tila hirvivahingon jälkeen Etelä-Suomessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mikko Hyppönen: Ylispuiden korjuun vaikutus mäntytaimikoiden kasvatuskelpoisuuteen Lapissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Suometsien kasvatus

Tuula Nuutinen: Suometsät osana metsätalouden kestävyyttä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Pentti Niemistö: Hieskoivut ojitusalueilla – riukuja vai rahapuita? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Penttilä, Hannu Hökkä & Raija Laiho: Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Hannu Hökkä: Suometsien kasvun mallintaminen – nykytilanne ja lähiajan tietotarpeet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Matti Sirén: Turvemaiden puunkorjuun kehittäminen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Risto Lauhanen & Erkki Ahti: Kunnostusojituksella kestävään suometsien kasvatukseen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Raija Laiho, Timo Penttilä & Jukka Laine: Riittävätkö ravinteet suometsissä? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Mika Nieminen & Erkki Ahti: Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Risto Päivinen & Perttu Anttila: Lisäsiipi Lönnrothin mökkiin | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Samuel Kaurinkoski: Hämmentävää kiertoaikakeskustelua | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juha Lappi: Metsien hyödyt: vastauksia vastauksiin | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.