Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1B/2000

1B/2000


Erkki Tomppo, Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Tiina Tonteri, Juha Heikkinen & Helena Henttonen: Skogstillgångarna inom Kustens skogscentral och deras utveckling 1965–98 / Tiivistelmä

Hannu Hirvelä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1997–2027 Rannikon metsäkeskuksen alueella / Tiivistelmä

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.