Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2000

1/2000


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsätalouden tulevaisuus | Koko artkkeli

Tutkimusartikkeleita

Antti Wall & Eero Kubin: Maanmuokkaustavan ja maalajin vaikutus männyn hajakylvön onnistumiseen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Esa Uotila & Esa-Jussi Viitala: Tietiheys metsätalouden maalla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Mikko Hyppönen, Juha-Pekka Perälä & Ville Hallikainen: Metsänuudistamistöiden viivästyminen Lapin yksityismetsissä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Sauli Valkonen: Kuusen alikasvos ja kaksijaksoinen metsikkö – mahdollisuudet ja kannattavuus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jouni Vettenranta: Havusekametsästä todelliseen suunnitteluun | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jari Hynynen: Kasvu- ja tuotostutkimuksen muuttuvat haasteet – eilisen tutkimusta huomisen metsissä? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Aimo Kirkkala, Lauri Sikanen, Pertti Harstela, Tommi Ruha & Tomi Tarnanen: Sakkosegmentoitu tavoitejakauma apteeraustuloksen arvioinnissa ja jakauma-asteen laskennassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Fred Kalland: Käytännön näkökulma tutkimuksissa – tarvitaanko? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Olli Tahvonen, Seppo Salo & Jari Kuuluvainen: Metsäekonomisten mallien tavoitefunktioista: vastauksia Juha Lapille | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Markku Ollikainen: VTT Juha Lappi ja metsien muut hyödyt | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Pekka Eskelinen: Puun sisäisen makrorakenteen mikroaaltotekninen analysointi

Juha Kaitera: Tervasroson koroanalyysi nuorissa metsämännyissä

Jarkko Koskela: Prosessipohjainen kasvumalli mätäsvaiheen männyntaimille

Jouni Pykäläinen: Teemahaastattelu vuorovaikutteisessa metsäsuunnittelussa

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.