Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2012 : fa124239.htm

Henna Höglund, Teppo Hujala, Jouni Pykäläinen & Lauri Mehtätalo

Metsikkökohtaiset käsittelyvaihtoehdot metsänomistajan oppimisen ja päätöksenteon tukena

Metsätieteen aikakauskirja 4/2012: 239–257

Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää tietämystä siitä, mitä mieltä metsänomistajat ovat metsikkökohtaisten käsittelyvaihtoehtojen esittämisestä metsäsuunnittelussa, miten omistajat suhtautuvat erilaisiin vaihtoehtojen havainnollistamistapoihin ja millainen on erilaisten välittävien kohteiden (vaihtoehdot esittävä metsikköseloste, kartta, vanha metsäsuunnitelma) rooli keskustelun ja oppimisen jäsentäjänä. Kahden tapaustutkimuksen aineistona olivat haastattelutapaamiset yhteensä 26 itäsuomalaisen metsänomistajan kanssa. Metsikkökohtaisia käsittelyvaihtoehtoja havainnollistava dokumentti, ns. metsikköseloste, sai erityisesti kokemattomammat metsänomistajat kiinnostumaan erilaisten käsittelyvaihtoehtojen vertailusta. Haastatellut katsoivat, että vaihtoehdot tarjoavat näkökulmia neuvontakeskusteluun ja mahdollistavat aiempaa itsenäisemmän päätöksenteon. Moninaiset näkemykset eri havainnollistamistapojen mielekkyydestä viittaavat yksilökohtaisiin tapoihin hahmottaa metsää koskevaa tietoa. Tilan kuviokartta toimi yleisenä keskustelun jäsentäjänä ja erityisesti kokeneilla metsänomistajilla oma keskustelun tueksi tuotu materiaali, kuten metsäsuunnitelma, täydensi vuorovaikutusta.
Koko artikkeli

Asiasanat

artefaktit, metsätalouden suunnittelu, metsäpalvelut, tapaustutkimus, trialoginen oppiminen, yksityismetsänomistajat

Yhteystiedot

Hujala, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 Vantaa; Höglund, Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, Joensuu; Pykäläinen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka; Mehtätalo, Itä-Suomen yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, Joensuu. Sähköposti teppo.hujala@metla.fi

Hyväksytty 27.9.2012

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.