Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2009 : fa091057.htm

Heljä-Sisko Helmisaari, Mikko Kukkola, Jukka Luiro, Anna Saarsalmi, Aino Smolander & Pekka Tamminen

Hakkuutähteiden korjuu – muuttuuko typen saatavuus?

Metsätieteen aikakauskirja 1/2009: 57–62


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti helja-sisko.helmisaari@metla.fi

Hyväksytty 19.2.2009

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.