Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2007 : fa072077.htm

Annukka Pesonen, Kari T. Korhonen, Sakari Tuominen, Matti Maltamo & Eero Lukkarinen

Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta

Metsätieteen aikakauskirja 2/2007: 77–86

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset osoittavat taimikoissa ja nuorissa metsissä olevan runsaasti hoitorästejä. Hoitotöiden edistämiseksi tarvitaan tarkasti paikannettua tietoa hoitokohteiden sijainnista. Tutkimuksessa selvitettiin satelliittikuvien käyttöön perustuvan metsäninventointiaineiston käyttökelpoisuutta hoitoa tarvitsevien kuvioiden paikantamisessa.

Landsat TM -satelliittikuvien avulla tuotetusta VMI:n metsävarakartasta tuotettiin teemakartta taimikonhoitotarpeesta. Puuston pituus- ja lehtipuuosuustietojen perusteella tuotettu kartta ilmaisee taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotarpeen ja hoidon kiireellisyyden ajankohdan neljänä luokkana. Maastotyönä tehdyin tarkastusmittauksin selvitettiin karttatason luotettavuutta. Tulokset koottiin virhematriiseihin, joissa vertailtiin VMI-karttatason kiireellisyysluokitusta maastotarkastuksen pohjalta arvioituun kiireellisyysluokitukseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että satelliittikuvatulkinnalla saadaan käyttökelpoista tietoa hoitokohteiden paikantamiseksi. Kankailla kiireellisyysluokituksen onnistuminen oli huomattavasti parempi kuin soilla. Kun hoitotarpeet voidaan paikantaa tarkasti, hoitotöitä pystytään kohdistamaan ja markkinoimaan paremmin maanomistajille ja taimikonhoitomäärät saadaan paremmin vastaamaan todellista tarvetta.
Koko artikkeli

Asiasanat

Valtakunnan metsien inventointi, Landsat-satelliitit, taimikonhoito

Yhteystiedot

Pesonen ja Maltamo, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu; Korhonen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yksikkö, PL 68, 80101 Joensuu; Tuominen, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki; Lukkarinen, Metsäteho Oy, PL 101, 00171 Helsinki

Hyväksytty 16.5.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.