Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2006 : fa063343.htm

Juho Rantala & Veli-Matti Saarinen

Istutuskoneinvestointi alueyrittäjän näkökulmasta

Metsätieteen aikakauskirja 3/2006: 343–352

Koneellisen metsänistuttamisen yleistyminen näyttää tällä hetkellä aiempaa todennäköisemmältä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kannattavan istutuskoneinvestoinnin edellytykset, arvioida koneellisen metsänistuttamisen soveltuvuutta osaksi alueyrittäjyyteen perustuvaa metsätöiden organisointimallia ja arvioida tulevaisuuden istutuskonetarvetta. Tutkimusaineisto muodostettiin metsäkeskuksiin tehtyjen taimikon perustamisilmoitusten perusteella paikkatietojärjestelmää apuna käyttäen. Istutuskoneinvestoinnin kannattavuutta tarkasteltiin annuiteettimenetelmällä ja katetuottolaskennalla. Taloudellisesti kannattava istutuskoneinvestointi edellytti lähes koneen vuosikapasiteettia vastaavan uudistuspinta-alan istuttamista. Toimintasäteen perusteella koneellinen istutus näyttäisi soveltuvan hyvin osaksi puunkorjuuseen perustuvaa alueurakointia.
Koko artikkeli

Asiasanat

alueyrittäjyys, Bracke, koneellistaminen, koneistutus, koneyritys, metsänviljely

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimintayksikkö, Juntintie 154, 77600 Suonenjoki. Sähköposti juho.rantala@metla.fi

Hyväksytty 1.9.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.