Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2006 : fa061066.htm

Tomas Lämås & Bo Dahlin

Heureka – analys- och planeringssystem för mångbruk och miljö

Metsätieteen aikakauskirja 1/2006: 66–71


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Lämås, SLU, Skoglig resurshushållning och geomatik, SE-901 83 Umeå, Sverige; Dahlin, Helsingfors universitet, institutionen för utnyttjandet av skogstillgångar. E-post tomas.lamas@resgeom.slu.se

Hyväksytty 1.3.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.