Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2005 : fa052182.htm

Markku Penttinen

Metsänuudistamiskypsyys on monen tekijän summa

Metsätieteen aikakauskirja 2/2005: 182–185


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti markku.penttinen@metla.fi

Hyväksytty 9.6.2005

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.