Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2004 : fa043303.htm

Heli Viiri

Rauduskoivu ja kenttäkerroksen kasvit tukkimiehentäin ravintona

Metsätieteen aikakauskirja 3/2004: 303–308

Rauduskoivun ja kenttäkerroksessa esiintyvien kasvien kelpaavuutta tukkimiehentäin (Hylobius abietis) ravintona tutkittiin syöttökokein. Rauduskoivun syöttökokeessa 1-vuotiaat taimet leikattiin tyveltä 10 cm:n pituisiksi kapuloiksi, joita tarjottiin tukkimiehentäille yksittäin petrimaljoilla. Kaikkiaan 30 kärsäkkään annettiin ruokailla kapuloilla 7 vuorokauden ajan. Yhden, kolmen ja seitsemän syöntivuorokauden kuluttua syöntilaikut kopioitiin tussilla muovikalvoille. Syöntilaikut kuvattiin digitaalisella kameralla ja niiden yhteispinta-ala laskettiin. Kaikki tukkimiehentäit yhtä kokeen alussa kuollutta yksilöä lukuun ottamatta söivät runsaasti rauduskoivua. Kokeen loppuun mennessä tukkimiehentäit olivat syöneet keskimäärin 1 104 mm2 rauduskoivun kuorta, mikä oli 81 % taimikapuloiden kokonaiskuoripinta-alasta. Tukkimiehentäi on siten potentiaalinen taimituhojen aiheuttaja rauduskoivulla. Maastohavainnot metsänuudistamisalueilta tukevat tätä tulosta. Lisäksi tarkkailtiin syöttökoehäkeissä uudistusalalta siirrettyjen kasvien kelpaavuutta tukkimiehentäin ravintona. Erityisen runsaasti syöntivioitusjälkiä löydettiin suopursun, kanervan ja mustikan varsista, puolukan varsista ja lehdistä sekä pihlajan rungolta.
Koko artikkeli

Asiasanat

tukkimiehentäi, rauduskoivu, taimituhot, ravinnonvalinta

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen tutkimusasema, Juntintie 154, 77600 Suonenjoki (1.1.2005 alkaen Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu). Sähköposti heli.viiri@metla.fi

Hyväksytty 7.9.2004

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.