Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2004 : fa041084.htm

Kari Leinonen & Kirsi Taskila

Kloonitaimien tuotantoon ja markkinointiin liittyvät säädökset

Metsätieteen aikakauskirja 1/2004: 84–88


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Kasvintuotannon tarkastuskeskus, kasvinsuojeluosasto, PL 42, 00501 Helsinki. Sähköposti kari.leinonen@kttk.fi

Hyväksytty 11.2.2004

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.