Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2004 : fa041069.htm

Henrik Heräjärvi & Reijo Junkkonen

Puutuotteita haavasta ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Metsätieteen aikakauskirja 1/2004: 69–75


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti henrik.herajarvi@metla.fi

Hyväksytty 11.2.2004

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.