Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2003 : fa034487.htm

Sauli Valkonen, Antti Miettinen & Juha Ruuska

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mäntysäästöpuiden?

Metsätieteen aikakauskirja 4/2003: 487–493

Tutkimuksessa selvitettiin onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimien kasvuun ja taimikoiden kehitykseen erilainen kuin mäntysäästöpuiden vaikutus. Tutkimusaineisto hankittiin mittaamalla kertakoealoja kuudella eteläsuomalaisella männyn uudistusalalla, joilla oli koivu- ja haapasäästöpuita tai niiden vallitsemia säästöpuuryhmiä. Mäntysäästöpuiden vaikutukselle aikaisemmassa tutkimuksessa laadituilla malleilla ennustettiin haapa- ja koivusäästöpuiden vaikutukset taimien pituuden ja läpimitan kehitykseen sekä taimikon tiheyteen niin kuin ne olisivat olleet mäntyjä, ja tuloksia verrattiin mitattuihin tunnuksiin. Tulokset osoittivat, että koivu- ja haapasäästöpuiden suora, kilpailusta johtuva haitta männyn taimikon kehitykselle on pienempi kuin saman kokoisten mäntysäästöpuiden. Haapasäästöpuista seuraa kuitenkin vesottumisongelmia: niiden ympärille syntyy runsaasti juurivesoja ainakin 10 metrin etäisyydelle asti.
Koko artikkeli

Asiasanat

haapa, koivu, kasvu, kilpailu, mallit, mänty, säästöpuut, taimikot, uudistaminen

Yhteystiedot

Metla, Vantaan tutkimuskeskus, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti sauli.valkonen@metla.fi

Hyväksytty 21.10.2003

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.