Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2003 : fa034417.htm

Juho Rantala, Risto Rikala, Esa Viitarinne & Timo A. Leinonen

Taimien matka taimitarhalta istutuskohteelle – kysely- ja haastattelututkimus

Metsätieteen aikakauskirja 4/2003: 417–427

Taimipakkausten mukana lähetetyllä kyselyllä tutkittiin kahdelta taimitarhalta metsänviljelyyn toimitettujen taimien jakelun nykytilannetta. Työssä tarkastellaan eri tavoin pakattujen taimien kuljetusmatkoja ja varastointiaikoja sekä niiden yhteyttä taimien laatuun pääpainon ollessa pahvilaatikoihin pakatuissa pakkasvarastoiduissa kuusen (Picea abies) taimissa. Lisäksi selvitettiin haastatteluiden perusteella neljän metsänhoitoyhdistyksen toimintamallit sekä niiden heikkoudet ja vahvuudet yksityismetsätalouden taimijakelussa.

Taimien matka taimitarhalta lähetyksestä istutushetkeen kesti keskimäärin 12 vrk (vaihteluväli 1–49 vrk). Keskimääräinen kuljetusmatka oli 123 km (7–535 km). Suljettuihin pahvilaatikoihin pakattujen taimien kuljetusmatka oli selvästi pitempi kuin muovisissa kasvatuslaatikoissaan tai muovikasseissa kuljetetuilla taimilla. Taimipakkauksia, joiden sisältämien taimien laadussa oli huomautettavaa, oli kokonaisuudessaan vähän. Eniten huomauttamista aiheutti taimien kuivuminen. Kuivia taimia oli etenkin avoimissa kasvatuslaatikoissa kuljetetuissa taimissa. Metsänhoitoyhdistysten toimintamalleissa eroja oli mm. taimien välivarastoinnissa, jota toteutettiin joko keskitetysti tai hajautetusti. Välivaraston kautta kulkeneiden taimien osuus vaihteli metsänhoitoyhdistyksen toimintamallin ja -ympäristön mukaan.
Koko artikkeli

Asiasanat

metsänhoitoyhdistys, taimien laatu, taimihuolto, taimijakelu, taimituotanto, välivarastointi

Yhteystiedot

Rantala ja Rikala, Metla, Suonenjoen tutkimusasema, Juntintie 154, 77600 Suonenjoki; Viitarinne ja Leinonen, Mikkelin amk, metsätalouden koulutusyksikkö Nikkarila, Metsäopistontie 100, 76100 Pieksämäki. Sähköposti juho.rantala@metla.fi

Hyväksytty 16.10.2003

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.