Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2003 : fa033355.htm

Jukka Matero, Olli Saastamoinen & Jari Kouki

Metsien tuottamat ekosysteemipalvelut ja niiden arvottaminen

Metsätieteen aikakauskirja 3/2003: 355–384

Katsauksessa esitellään yleisesti ekosysteemipalveluiden lähestymistapa metsien käytön päätöksentekoon ja erityisesti erilaisia lähestymistapoja ekosysteemipalveluiden arvottamiseen. Esimerkkien avulla tarkastellaan mahdollisuuksia arvottaa boreaalisten metsien käytön aiheuttamia muutoksia ekosysteemipalveluiden tuotannossa.

Ekosysteemipalveluiden lähestymistapa korostaa metsäekosysteemin lukuisten pääomavarantojen ajallis-alueellisen kehitysdynamiikan kuvaamisen ja ennustamisen sekä tähän väistämättä liittyvän epävarmuuden esilletuonnin tärkeyttä. Ekosysteemipalveluiden tuotannon jatkuvuus tulisi turvata varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja joustavasti paikallisiin olosuhteisiin sopi-vien instituutioiden avulla kiinnittäen erityishuomiota eri ohjauskeinojen vuoro- ja yhteisvaikutuksiin. Taloudellisen, ekologisen ja sosiokulttuurisen arvottamisulottuvuuden johdonmukainen yhteensovittaminen muodostaa merkittävän erityisongelman, johon ei toistaiseksi ole esitetty yleispätevää ratkaisua.
Koko artikkeli

Asiasanat

arvottaminen, boreaaliset metsät, ekosysteemipalvelut, kestävä metsätalous, ympäristövaikutusten arviointi, ympäristötilinpito

Yhteystiedot

Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu. Sähköposti jukka.matero@joensuu.fi

Hyväksytty 29.8.2003

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.