Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2003 : fa033275.htm

Heikki Piiparinen

Metsäteiden kunnossapitokustannukset Etelä-Suomen yksityismetsissä

Metsätieteen aikakauskirja 3/2003: 275–290

Tutkimuksessa selvitettiin eteläsuomalaisiin yksityismetsiin metsänparannusvaroilla rakennettujen metsäteiden sulan maan aikaisia kunnossapitokustannuksia vuosina 1978–2001. Tutkittuja metsäteitä oli 19 ja ne sijaitsivat Metsäkeskus Häme-Uudenmaan ja Metsäkeskus Keski-Suomen toimialueilla.

Saatujen tulosten mukaan metsäteiden osakkaat käyttivät teiden kunnossapitoon vuosittain varoja keskimäärin 61 euroa/km. Tämän lisäksi metsäyhtiöt käyttivät puunkuljetuksissa syntyneiden vaurioiden korjaamiseen runsaat 6 euroa/km/a. Metsäteillä kuljetettua puumäärää kohti kunnossapitokustannukset olivat keskimäärin 0,25 euroa/m3.

Noin 60 % kunnossapitokustannuksista aiheutui sorastuksesta. Metsäteiden höyläykseen ja lanaukseen käytettiin vuodessa keskimäärin 15 euroa/km ja tienvarsien raivaukseen vuodessa 10 euroa/km. Muiden työlajien kustannukset olivat erittäin vähäisiä. Saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että yksityismetsiin rakennettujen metsäteiden kunnossapitoon käytetään vuosittain huomattavasti vähemmän varoja aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna.
Koko artikkeli

Asiasanat

metsätiet, kunnossapito, kustannus

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti heikki.piiparinen@metla.fi

Hyväksytty 26.8.2003

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.