Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002 : fa023532.htm

Raito Paananen

Uuden metsäsuunnittelujärjestelmän kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002: 532–536


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Soidinkuja 4, 00700 Helsinki. Sähköposti raito.paananen@tapio.mailnet.fi

Hyväksytty 10.9.2002

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.