Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002 : fa023509.htm

Kari T. Korhonen

Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002: 509–514


Koko artikkeli

Asiasanat

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti kari.t.korhonen@metla.fi

Hyväksytty 24.9.2002

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.