Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002 : fa023493.htm

Jouko Laasasenaho, Jyrki Koivuniemi, Timo Melkas & Minna Räty

Puuston mittaus etäisyyden- ja kulmanmittauslaitteella

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002: 493–497

Artikkelissa käsitellään uuden mittauslaitteen tarkkuutta puiden läpimitan mittauksessa ja sen tarjoamia sovellusmahdollisuuksia metsänmittaukseen ja metsäsuunnitteluun. Laitekehittelyn tavoitteena on tehostaa metsänmittausta ja tarjota uusia mahdollisuuksia selvittää puuston tilavuutta ja puutavaralajirakennetta entistä tarkemmin. Kehitteillä oleva mittauslaite muistuttaa relaskooppia. Laite koostuu laseretäisyysmittarista, vakioetäisyydellä olevasta säädettävästä relas-koopin hahlosta, elektronisesta kompassista ja kaltevuusmittarista. Laite mahdollistaa puiden tunnusten ja sijainnin mittaamisen koealan keskipisteestä käymättä puiden luona. Tutkimuksen laadinta-ajankohtana laitteesta oli käytössä toinen prototyyppi. Laitteella saavutettava tarkkuus läpimitan mittauksessa riippuu selvästi mittausetäisyydestä. Noin kolmen metrin etäisyydellä puusta rinnankorkeusläpimitan mittausten hajonta oli esitutkimuksen mukaan keskimäärin 6,8 mm ja 12 metrin etäisyydeltä 15,8 mm. Laite mahdollistaa runkolukusarjan mittaamisen tehokkaaasti ja mittauksen tarkkuus voidaan arvioida. Parhaimmillaan laite tulee olemaan järeissä ja taloudellisesti arvokkaissa puustoissa, joissa näkyvyys on hyvä.
Koko artikkeli

Asiasanat

metsänarviointi, relaskooppi, rinnankorkeusläpimitta, laser, mittauslaite, mittaus-tarkkuus

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. Sähköposti jouko.laasasenaho@helsinki.fi

Hyväksytty 5.9.2002

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.