Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2001 : fa011019.htm

Mari Toivonen, Teijo Palander & Pertti Harstela

Eräiden tiimiorganisaation rakenteiden vaikutus työnjohtajien yhteydenpitotapoihin

Metsätieteen aikakauskirja 1/2001: 19–28

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kirjallisella kyselyllä erään metsäteollisuusyrityksen työnjohtajien päätöksentekoon liittyvää yhteydenpitoa. Työnjohtajien vastauksista selvisi, että maantieteellisten etäisyyksien takia neuvotteluun liittyvään matkustamiseen kului lähes yhtä paljon aikaa kuin itse neuvotteluun. Työnjohtajien yhteydenpidossa ei ollut merkittäviä eroja eri ikäisten ja eri etäisyydellä esimiehestään toimivien työnjohtajien välillä. Organisaatiotasolla yhteydenpidossa käytettiin puhelinta ja sähköpostia, mutta tiimin sisäinen yhteydenpito oli pääasiassa kasvokkain tapaamista. Työnjohtajien mielestä sähköiset neuvottelujärjestelmät heikentäisivät ihmissuhteita, vuorovaikutusta ja yhteishenkeä, joiden tärkeyttä he korostivat. Sähköisillä yhteydenpitovälineillä voisi työnjohtajien mielestä kuitenkin olla käyttömahdollisuuksia kaikissa puunhankinnan toiminnoissa, mikäli ne saadaan teknisesti toimiviksi. Useimmin mainittiin kaukokuljetus, puunhankinnan suunnittelu, korjuu sekä tiedonvälitys.
Koko artikkeli

Asiasanat

puunhankinta, ikärakenne, etäisyysrakenne, sähköiset neuvottelujärjestelmät, yhteydenpito

Yhteystiedot

Toivonen ja Palander, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu. Harstela, Metla, Suonenjoen tutkimusasema, 77600 Suonenjoki. Sähköposti mari.toivonen@forest.joensuu.fi

Hyväksytty 27.2.2001

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.