SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 

Metsien kestävä ja moni­puolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille


Metlan vuosikertomusMetlan vuosi­kerto­mus 2013
Metla keskusteleeMetla
keskustelee
Metla
Twitterissä
Metsäntutkimus
Facebookissa
Metla
YouTubessa
Metsävarakartat
Metsävarakartat
LYNET


Forest Energy Portal


Forestcluster Ltd
www.nbforest.info
Luonnonvarayhteistyö
Hiilipuu >

Metsäntutkimuslaitos ja Suomen metsäkeskus:

Viileä kesäkuu hillitsi kirjanpainajan parveilua ja toukkien kehitystä

Kirjanpainajan parveilu tämän vuoden touko–kesäkuussa oli voimakasta, ja riskiraja ylittyi laajalti Etelä- ja Keski-Suomessa. Riskirajan alapuolella kirjanpainajat eivät yleensä pysty tappamaan eläviä kuusia, mutta sen yläpuolella riski näiden hyönteisten aiheuttamille kuusikuolemille kasvaa. Kesäkuun jälkipuoliskon poikkeuksellisen viileä sää hillitsi kirjanpai­na­jan parveilua ja vähensi näin sisarusjälkeläistöjen määrää. Lämminneet säät ovat uudestaan voimistaneet kirjanpainajan parveilua, joten kirjan­painajien uudet iskeytymät ovat vielä mahdollisia.

>Tiedote

Pystykarsinta sopii kuusikoihin

Yhdis­tet­tynä muihin metsän­hoito­toi­men­pi­teisiin pysty­kar­sin­nalla voidaan varmistaa, että hyvä­laatui­sesta run­gosta saadaan arvo­kasta eri­kois­puuta, kullekin puula­jille sopi­vissa kasvu­oloissa. Meillä perin­teinen käsitys on ollut, että kuusta ei kannata karsia ja kuusesta voi sinis­tymis- ja laho­vaaran takia karsia vain kuolleita oksia. Pysty­kar­si­tulle, oksat­tomalle kuuselle olisi kuitenkin jonkin verran kysyntää esimer­kiksi arvok­kaissa pinnoi­tus­vii­luissa huone­ka­luihin, sisus­ta­miseen ja saha­tavaran esteet­tisesti veto­avissa käyttö­koh­teissa.

>MetPro-uutiskirje 3/2014

Mustikan sato jää keskinkertaiseksi, puolukalla hyvä kukinta

Mustikka kypsyy poimittavaksi Etelä- ja Keski-Suomessa heinäkuun puolenvälin jälkeen, alku­kesän kylmän kauden takia keskimäärin viikkoa myö­hem­min kuin viime vuosina. Lapissa ja Kainuun poh­jois­osissa mustikka kypsyy heinäkuun loppupuolella ja elokuun alkupuolella normaalin kesäsään vallitessa. Alkukesän kylmät säät sekä lumi- ja räntäsateet ovat monin paikoin haitanneet sekä puolukan että suo­muu­raimen kukintaa, molempien marjojen satotaso selviää seuraavien viikkojen kuluessa. Kylmän sään takia myös sieniä joudutaan vielä odottamaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurempia määriä hape­roi­ta, tatteja ja rouskuja poimitaan vasta elokuussa.

>Tiedote

Metla käynnisti energiapuun markkinaseurannan

Karsitusta energiapuusta maksettiin vuoden ensim­mäisellä neljänneksellä metsänomistajille pystykaupoissa 7 euroa ja hankintakaupoissa 22 euroa kuutiometriltä. Karsitun rangan keski­mää­räinen hinta vaihteli hinta-alueittain pysty­kau­pois­sa 4 eurosta lähes 9 euroon ja hankintakaupoissa 19 eurosta yli 24 euroon. Metlan uudessa ti­las­tos­sa esitetään metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun kotimaisen energiapuun hinta- ja määrätietoja.

>Tiedote

Poikkeuksellinen talvi verotti etelän myyriä

Metlan vuosikertomus

Eteläisessä Suomessa on suurta alueellista vaih­te­lua myyrien määrässä. Etenkin peltomyyrien kannat ovat kärsineet poikkeuksellisen talven aikana. Pohjois-Suomen myyräkannat ovat nousussa.

>Tiedote

Sivukartta | Haku

TIEDOTTEET

15.07.2014 | Viileä kesäkuu hillitsi kirjanpainajan parveilua ja toukkien kehitystä
09.07.2014 | Raakapuun kokonaiskäyttö nousi 74 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013
08.07.2014 | Metsähaketta käytettiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013 – uusi ennätys

UUTISKIRJEET

FUUSIOTIEDOTTEET

TAPAHTUMIA

METLA MEDIASSA

Poimintoja:
Päivitetty: 21.07.2014 /KPB |  Kuvat: Erkki Oksanen, Metla, ellei toisin mainita  |  Copyright Metla  |  Palaute